Är du inne eller ute?

En av de vanligaste frågorna jag får när jag pratar om digitalisering är ”men alla de som inte kan det här då?”, dvs frågan om digitalt utanförskap. Vi föredrar att kalla det ”digital inkludering” för då får vi fokus på vad vi kan göra för att inkludera, snarare än att konstatera att det är som det är – att vissa permanent är utanför och andra innanför. Vi pratar också om digital mognad. Det är en viktig fråga, men här finns en mängd förutfattade meningar som vi måste rucka på.

Många tror till exempel att man är som man är, och det kan man inte ändra på. En människa är på en ständig utvecklingsresa, och det är visat att hjärnan utvecklas även när man är gammal. Använd inte det som ursäkt. Men vi måste också välja vad vi jämför oss med, det finns inte en enda definition på när man är digitalt mogen eller ej. En databasprogrammerare jämförs inte bäst med någon som aldrig använt en smartphone. Var och en måste utgå ifrån sin nivå och fundera på vad hen kan lära sig. Sist men inte minst, dela inte upp folk i gamla och unga, dvs floskeln att alla unga kan allt digitalt. Jag gjorde nyligen besök på både träffpunkt för äldre och på en gymnasieskola. Många unga vet inte hur det digitala fungerar, de bara använder vissa tjänster och har nya sociala beteendemönster. Jag träffade däremot många äldre som både läste eböcker och köpte och sålde saker på nätet, de hade superkoll. Så sluta jämföra dig, tänk inte åt andra, utan fundera på vad du själv kan prova för nytt.

Ja ja, snacka du, men vad gör du själv åt saken (kan man ju undra)? Jo tack, det är lite av en mastodont att flytta på. Vi jobbar idag ca 750 tusen medarbetare i kommunal sektor. Det är Sveriges största sammantagna arbetsgivare, långt fler än de som jobbar i regioner. Kommuner är viktiga som just arbetsgivare åt en bredd av människor, vilket gör att fokus länge varit på produktion av myndighetsutövning och tjänster, dvs arbetstillfällen genom att ge utföraruppgifter till människor. Vår digitaliseringsförändring måste därför ske genom människor i långt större utsträckning än vad det behöver göra i näringslivet där man kan investera i maskiner och skära ner i organisationen. Så jepp, vi måste få med oss medarbetarna.

Den 13 februari lanserade Stadsbiblioteket i samarbete med digitaliseringsavdelningen ett nytt Digidel center. Det är en plats på bibblan, mitt i stan, dit alla är välkomna för att utforska det digitala, men även få stöd med det basala. Biblioteket håller kurser, vilket gör att en något mer ovan kan få hjälp med t.ex. appar och bankid, men även att utforska stadens digitala e-tjänster. På plats kan man även prova VR, Green screen, 3D printer, robotar, drönare och så vidare. Detta har förstås syftet att få uppleva och testa saker, inte bara läsa om dem i tidningen eller höra om det från bekanta. Då kanske tekniken inte blir så otäck. Digidel håller också tema dagar. Under våren är temat boende, och under den första träffen visade Öresundskraft hur det går med bredbandsutbyggnad, Stadsbyggnadsförvaltningen visade i VR hur den nya oceanhamnen kommer att bli med hus och Omsorgsförvaltningen visade vilka digitala hjälpmedel som finns för vård i hemmet. Under en träff i april kommer svenska hemautomationsklubben att komma för en dag för att visa upp och utforska varandras lösningar för det smarta hemmet. Kanske lite mer av en entusiastträff mer än för nybörjare, men alla är välkomna!

Digidel kommer också att användas som en arena och träffpunkt för stadens medarbetare. Förhoppningsvis något som lämnar ett mer permanent avtryck än att boka möten i ett vanligt konferensrum. En plats är också lättare att etablera mentalt och ha i tankarna för återkommande möten. Tematiskt kommer vi att träffas här under olika former. Man kan tänka sig tematräffar kring Artificiell Intelligens, workhacks, digitala tips och trick träffar, presentation av genomförda digitala projekt, behovsägarworkshops för att hitta lösningar, fokusgrupper med invånare eller Master Class i tjänstedesign. Betydelsen av detta är att sprida kunskap, hjälpa varandra inom staden, men också skapa möten så att vi får en kritisk massa av digitaliseringsutvecklare som annars sitter utspridda och ensamma i en jättestor organisation.

En annan sak vi gör är att vi pilottestar ett koncept med ”digitala coacher” på stadsledningsförvaltningen (SLF). SLF är drygt 400 medarbetare i en mängd olika avdelningar som juridik administration, service, kommunikation, näringsliv och destination, HR, ekonomi, strategisk samhällsutveckling och digitalisering. Så klart finns det olika nivå på digital mognad här också. Och för många är ämnet kanske till och med skrämmande. Därför har varje avdelning utsett en så kallad digital coach. Idén med detta är att det ska finnas en person för alla på SLF inom ”namnlängds avstånd”, dvs en person som man känner vid namn och som man är trygg med att ställa den där dumma frågan till. ”Äsch du, hur var det nu när man ska koppla upp Skype?”. Det här är alltså inte traditionell IT support, utan mer moraliskt stöd vid handhavande. Gruppen träffas också och kan fokusera på ett antal förvaltningsgemensamma aktiviteter för året, frågor där vi kan lyfta den digitala förmågan gemensamt. I år kommer gruppen att ta fram digitala tips och tricks, se över konferensrumsutrustningen och testa en ny metod för mätning av digital mognad.

En tredje sak är att vi håller på att utarbeta ett system för att mäta digital mognad, eller snarare att skapa en dialog och förändringsprocess i organisationen för detta. Tanken är inte att få ett absolut mätetal som vi ska jämföra oss med andra kommuner i, utan snarare att skapa den interna dialogen. Verktygen kommer att skapas på tre nivåer. Individnivån, vad medarbetaren har för förutsättningar. Arbetsplatsnivån, vilka behov som faktiskt finns i varje team i verksamheten. Och på organisationsnivån, vilka strukturella förutsättningar som finns. Verktygen kommer att utvecklas under våren och pilottestas inom SLF till hösten. Mer om detta senare.

Digitalisering är en träningsresa, så du är inte antingen inne eller ute! Var nyfiken på det som finns nära dig, vad kan du testa själv? Eller varför kommer du inte och testar tillsammans med oss andra? Välkommen!

//Martin

Vill du veta mer om digitala coacher? Kontakta Jukka Heino som är samordnare på SLF.

Vill du veta mer om Digidel? https://digidel.helsingborg.se/ Anmäl dig ditt intresse.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.