Bli en Worksare

(edit: lagt till fler tjänster)

(edit 30 jan: redigerat slut på ansökningstid)

Under hösten har vi börjat med version 0.9 av Hbg Works. Tyvärr har vi inte kunnat flytta in i våra nya lokaler än, men vi är i full gång med inredning och i februari går flyttlasset. Istället har vi fokuserat på att testa några projekt. Vi har bland annat jobbat med idétestning, chatbot, RPA tester, workshop med Skolförvaltningen och satt en vision för vår digitala kundkanaler i staden. Vi har också börjat resan på en gemensam Hbg Works kultur, med medarbetare som tidigare kommit från olika delar av verksamheten. Vi är idag ett gäng på ca 20 personer med roller som idé- och testcoacher, tjänstedesigners, projektledare, programmerare, verskamhetsutvecklare, IT strateger och informationsarkitekt.

Här flyttar vi in från februari

Nu trycker vi på gasen så att vi kan köra igång rejält med version 1.0 under våren. Vi flyttar in i februari, vi ska ha en första version av acceleratorerbjudandet till verksamheterna, landets olika idéslussar kommer att mötas hos oss, vi ska köra hackathons och tema events, och vi kommer köra vår första accelerator batch med skolförvaltningen i ett Google liknande 12 veckorsprogram. Dessutom vill vi bli fler. Förutom en riktigt bra plats mitt i stan att köra projekt på, ska vi ju vara ett kompetenscentrum, så att stadens projekt och intraprenörer kan få utvecklingsstöd. Vi ska nå ut både i verksamheten men också runt om i Sverige för att inspirera andra med ny projektmetodik och innovation. Vi ska bli mer användarorienterade i vårt utvecklingsarbete. Vi ska kunna utveckla fler lösningar och produkter. Och vi ska utveckla en stadsplattform för den smarta staden Helsingborg.

Därför söker vi just nu:

  • (Ansökningstiden ute) Två kommunikatörer som kommer att jobba med att sprida erfarenheter från innovation, tester och våra digitaliseringsprojekt ut till kollegorna i staden, men också ut i världen. Vi har två Vinnova projekt bakom detta.
  • (Ansökningstiden ute) En designer som ska hjälpa oss att arbeta mer med en användarfokuserad utveckling och driva koncept som skapar den bästa Ux upplevelsen i kommuner i Sverige
  • (Ansökningstiden ute) En produktägare som ska driva oss fram så att vi får en digital plattform för stadens data och tjänster, som gör det lätt att både bedriva labs arbete, men även underlätta utveckling av nya tjänster både internt i staden och för externa företag och organisationer
  • (Ansökningstiden ute) En tjänstedesigner (Ux) som hjälper oss att metodiskt utforska användarcentrerade behov och designa hela upplevelser tex med kundrese- och tjänstekartor. Du hjälper oss hitta helt nya grepp.
  • En produktägare för IoT i den Smarta staden som hjälper oss att hålla ihop och driva stadens arbete med infrastruktur och sensorer, så vi blir mer uppkopplade och skapar data (bränslet) till nya smarta funktioner.
  • En back-end utvecklare som hjälper oss vidare på resan att utveckla API:er och en stadsplattform, när vi prototypar och driftsätter nya tjänster.
  • En front-end utvecklare som kan jobba med både Android och iOS genom webbteknik som React, för att utveckla nya funktioner för både stadens invånare och medarbetare
  • …och det kommer snart fler tjänster

Om du vill läsa mer om tjänsterna, kika här https://hbg.works/lediga-jobb

Läs mer om våra lediga tjänster

Varför ska man jobba på Hbg Works? Jag tror det är för att man vill vara med att förbättra och skapa nya möjligheter i det samhälle vi lever i. I kommunen händer livet, och du kan påverka så att det livet får högre kvalitet både som barn, förälder, gammal, företagare och ny svensk. Sveriges kommuner har stora utmaningar, men också stora möjligheter med innovation och digitalisering. Här kan du göra skillnad. Eller kanske så är det för att du är nyfiken på och vill testa hur ny teknik som AI, Blockchain, VR/AR, IoT, big data, hybrid molnlösningar, webbteknik, CRM och digitala omnikanaler förbättra livet i staden.

Har du svårt att välja vilken typ av verksamhet du vill satsa på? På Hbg Works kanske du inte behöver välja. Här kommer du att få möta verksamhet i en stor spännvidd; skolor, äldrevård, social, arbetsmarknad, miljö, stadsbyggnad, företagande, turism och kultur. Du kommer få möta företag, och vi har både Öresundskraft och Atea som partners, som kommer ha personal och projekt på plats. Det här är en fantastisk chans att nätverka och få insyn och kontakter in i många olika verksamheter på en och samma plats.

I tvärfunktionella team håller verksamheten i hand från idé till realisering

Och sen får du såklart vara med från början att skapa en kultur. En kultur som jag hoppas kommer vara öppen, kreativ, lärande, utforskande, tillåtande, men också ambitiös. Här vill vi jobba fokuserat i team med stort mått av tillit och snabb kommunikation. Helsingborgs stad har vunnit många priser de senaste åren (årets kvalitetskommun, årets IT kommun, årets miljökommun, årets tillväxtkommun m.fl.) och det baseras på ett ledarskap som handlar om att våga,  att göra och att lära. Nu vill vi bli ännu snabbare på att förverkliga idéer och digitalisering genom modern agil utvecklingsmetodik, och tror vi kan etablera ett nytt sätt att utveckla i kommuner, som kan bli en förebild för många andra. Kika på vår film, som ett smakprov.

Film om Hbg Works

Hade varit kul att se dig bli en i gänget! Läs mer om Hbg Works https://hbg.works/

Martin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *