Ett kommunalt Kinderägg

Världen är full av möjligheter, och troligtvis blir våra liv allt längre. Men var ska du börja? Vill du jobba med den senaste digitala utvecklingen i näringslivet? Vill du vara med och skapa det samhälle du själv ska leva i? Är du rädd att låsa fast dig i ett spår och en arbetsplats? Vill du jobba tvärfunktionellt med en bredd av kompetenta kollegor? Vill du utforska och få prova på olika saker? Vill du jobba med innovation i en större kontext och inte i startupföretagets osäkra tillvaro? Jag ser att allt detta är möjligt i ett och samma paket om vi lyckas med Innovationshubben – ett kommunalt Kinderägg.

Inför semestrarna har jag haft avstämning med våra partners i projektet med Innovationshubben. Alla är taggade och ser värde i att göra detta tillsammans istället för att skapa separata spår. Gemensamt kunskapande är en av de stora poängerna. Att vi lär av varandras innovationsprojekt, delar resurser (metoder, digitala verktyg, prototypverkstad) och att vi kompletterar varandras kompetensportfölj så att vi i projekt kan dra nytta av att vi kan olika saker. Det här kan ta många olika former. Regelbundna tematiska kunskapsträffar är en utgångspunkt. Kan vi dela kunskap inom Agile coaching, AI, AR, IoT, utveckling med molntjänster, tjänstedesign, smart city logistik, smarta skolor, automatiseringsprocesser etc så har vi mycket att vinna.

Andra metoder kan handla om pitchers corner, att vi visar upp projektresultat eller pitchar idéer för varandra. Ett tredje sätt är gemensamma acceleratorprojekt där en verksamhet har ett behov, och alla bidrar med sin kompetens för att lösa behovet stegvis i ett agilt förlopp. Det blir som ett Hackathon där man jobbar under en period snarare än en helg, och verkligen håller i frågan och kommer till en faktisk lösning, genom att samarbeta snarare än att konkurrera. Men såklart kan vi ha vanliga Hackathons eller innovation meet ups också tillsammans.

Våra första partners är Öresundskraft, Atea och Sogeti, men vi har några fler spännande partners på gång vill jag lova. Det intressanta är att alla tar upp Employer branding som en central drivkraft i vårt samarbete. Hur skapar man en attraktiv arbetsplats som har unika värden och som står ut i bruset på marknaden? Hur bryter man upp fördomar om ”kommunala korridorer”, missuppfattningar om vad en organisation jobbar med eller skapar en öppen arbetsplats där möten sker och kreativitet flödar? Såklart vill vi skapa det goda exemplet som syns och hörs. Vi har varit och inspirerats av några exempel i omvärlden, och ska plocka ihop det bästa från dem.

Öppen innovation på Open Hack med Ikea och Öresundskraft

Två exempel är Ikea (Hubhult samt Sockerbruket) och Helsingborgshems nya aktivitetsbaserade kontor. Grundprinciper här är att möten inte behöver ske i stängda rum med fyra väggar och att utgångsläget är samtalet (surr-zoner) inte tystnaden. Det är möten och samverkan som ska uppmuntras, och vill man fokusera så ska man självklart kunna hitta sådana platser. Men det handlar om att undvika ”hyschandet” på varandra som ett typiskt vanligt kontor. Det handlar om en förflyttning från att springa mellan industrialismens typiska egna kontor och mötesrum, där experter sitter, till att förstå att kunskap och lösningar sker genom samverkan i en ständig process. Här kan man också mötas naturligt, utan att alltid boka i Outlook och ett mötesrum. Ståmöten, sittmöten, lekmöten osv.

Ikea-möten på Hubhult sker öppet

Det handlar även om att organisationer, små och stora behöver samverka mer flödande, att inte stänga in ditt varumärke bakom stora pampiga kontor som skriker kapital och framgång, utan se arbetsplatsen som en korskoppling mellan interna och externa aktörer. Här är Ideon på Lund ett gott exempel, där Ideon hyser flera hundra företag, både små och stora, som regelbundet korsar vägar för att lära och inspireras av varandra, tex genom fredagsfrukostar där man berättar vem man är och vad man har för spännande projekt på gång. Här är inte poängen att hemlighålla intellektuella rättigheter, utan insikten om att de bästa och mest innovativa lösningarna uppstår när man korsar lösningar och människors vägar.

Pitchers corner på Ideon Open där koncept utmanas

Innovationshubben kommer att innehålla både den öppna platsen för kunskapande och gemensamma projekt, där vi aktivt driver events, i det stora och lilla, för att vägarna ska korsas mellan aktörer, där vi lär av varandra och lösningar skapas. Det kommer att innehålla konkreta projekt som löser samhället utmaningar. Det kommer innehålla samarbeten där vi nätverkar och samverkar med flera olika organisationer och kan lära av varandra, och skapa kontakter. Det kommer innehålla aktivitetsbaserade ytor med möten mellan verksamheter och olika aktörer där relationer kan skapas dagligen. Under det kommande året kommer vi att skapa och sätta dessa processer tillsammans. Vi och våra partners kommer att jobba med våra befintliga medarbetare och tillsätta tjänster efterhand med kompetenser som kompletterar vår gemensamma helhet.

En prototypmodell för den blivande innovationshubben

Det finns inga givna recept eller självklara vägar, men väljer man Innovationshubben så får man många saker i en sak, som ett Kinderägg. Så har du idéer till hubbens arbete, eller du har en kompetens du ser är kritisk i denna miljö, skriv till oss och berätta. Berätta vad vi borde veta, eller vad du själv vill och kan, som driver oss mot visionen på hubben@helsingborg.se

Ha en skön och antingen lugn eller visionsfylld sommar!

Martin och acceleratorteamet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.