Europeiskt samarbete på stadsnivå

Staden och stadens utmaningar kring urbanisering och möjligheterna med digitalisering är viktiga frågor för EU. Det handlar om konkurrenskraft, hållbarhet, integritet och att vara smarta. Men framgången finns inte som enskild stad utan städer emellan. Den riktiga makten kanske till och med ligger just hos städerna och hos dem som leder dem?

Helsingborgs stad är en av parterna i Urban Agenda for the EU i temat Digital Transition. Temat består av flera arbetsgrupper av vilka Helsingborgs stad deltar i urban planning, e-Government, business models och data governance/cross-border data.

Kick-off för projektet ägde rum den 16-17 februari i Oulu, Finland, där vi samlades med representanter för de andra i partnerskapet. Arbetet ska mynna ut i en action plan per arbetsgrupp och ämne i vilka de deltagande parterna ska dela med sig av sin expertis och erfarenhet för att föreslå åtgärder för better funding, better regulations och better knowledge.

Vi är givetvis stolta och glada över att vara med och påverka på EU-nivå. Vi kommer att bemanna flera av de olika arbetsgrupperna och vi kommer också att leda en av dem.

Med parter i nationer som Estland, Spanien och Tyskland och städer som Sofia, Hamburg, Lyon, Eindhoven, Lissabon, Rom mfl så kan det funderas över vår roll som kanske minsta part i partnerskapet. Men vi har också kommit långt i många områden och efter de diskussioner som förts har vi mycket tankar och erfarenheter att dela med oss av. Mycket av jobbet ligger ändå framför oss och att ha förmånen till det här nätverket i det arbetet är inspirerande. Helsingborg vill mycket! Helsingborg kan mycket!

Projektet är ännu i sin linda men ju längre det fortskrider desto mer input söker vi även från svenskt håll. Vi vill nå andra städer och vill nå upp till nationell nivå med frågor och tankar – mer information kommer!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.