Ny i stan i en ny roll – Martin Güll säger hej!

marting-22

Martin – ny i stan i ny roll.                                                                                                                   Foto – Johan Persson

Digitaliseringsdirektör, vad är det? Det kan man verkligen undra. Jag hade inte heller stött på denna titel innan. Däremot på engelska har det sedan några år börjat förekomma mer och mer något som kallas ”Chief Digital Officer”. På engelska är det vanligt i företagsledningar med titlar som börjar på ”Chief”. Chief Financial  Office, CFO, ekonomichef. Chief Marketing Officer, CMO, marknadschef. Chief Technology Officer, CTO, utvecklingschef. Det kan man kanske förstå. Men varför en digitalchef? Och nu har till och med regeringen en digitaliseringsminister, Peter Eriksson.

Anledningen är kort och gott att idag är det lika viktigt för en organisation att ha koll på sin digitala förmåga, som det är att ha koll på sin ekonomi, marknadsföring eller produktutveckling. De digitala frågorna måste ses som en del av kärnverksamheten, och behöver därför vara på ledningsgruppens agenda, varje dag. Digitaliseringen, som är ett vitt begrepp, har letat sig in i alla branscher och verksamhetsprocesser. Traditionellt har det funnits systemlösningar för ekonomiuppföljning och logistikflöden, typiskt kallat ADB och EDI. Men idag handlar digitaliseringen framförallt om kundmötet, man tar det för självklart att kunna bli servad på ett personligt sätt 24 timmar om dygnet, med lättanvända och roliga tjänster och appar.

Den nära framtiden kommer att innebära stora förändringar i olika branscher som traditionellt inte varit fokuserade på den digitala förnyelsekraften. AirBnB  är världens största hotellnätverk, utan egna hotell. Man bara förmedlar. Alibaba är världens största grossist, utan egna lager. Uber är världens största taxibolag, utan egna bilar. Affärsmodeller förändras i grunden. Traditionella branscher som bilbranschen går mot eldrift och självkörande funktioner. En elektriskt driven bil har 90% färre rörliga delar än en bil med förbränningsmotor. Detta blir då mjukvaruutvecklarens arena, inte mekanistens. Ordet digitalisering kommer ifrån att man omvandlar en fysisk verklighet till siffror (digits), t.ex. en ljudvåg kan mätas till siffervärden 120 tusen gånger per sekund (120 kHz). När den fysiska verkligheten digitaliserats, så blir den information. Och information kan idag omvandlas och skickas utan begräsningar.

Det kanske låter science fiction, men detta händer här och nu. Dessutom står vi precis inför en extra stor brytpunkt där digitaliseringen möjliggör teknikutveckling inom flera nya spännande områden som förbättras  i ett rasande tempo. Artificiell intelligens, robotteknik, virtuell verklighet, 3D utskrifter m.fl. Vad innebär detta för Helsingborgs stad? Kommer varje elev få en digital personlig lärarassistent som skräddarsyr varje kunskapssteg? Får varje vårdtagare en trygghetsrobot som har koll på att allt står väl till 24 timmar om dygnet? Kan vi ha möten på stadsbyggnadskontoret, där mötet hålls mitt i den framtida H+ stadsmiljön? Skriver vi ut reservdelar som används i stadens underhåll? Jag har inte svaret, men jag vet  att inom 5-10  år kommer vi att se en stor påverkan av just dessa teknikområden, alltifrån våra sätt att arbeta internt, till hur vi skapar service och öppenhet för våra invånare, till hur vi definierar sättet vi skapar värde på i våra pedagogiska, vårdande eller andra funktioner. Det viktiga är dock att digitaliseringen i sig inte handlar om teknik, utan om vår förmåga att skapa värde, verksamhetsutveckla och innovera. Digitaliseringstekniken är ett hjälpmedel att göra saker på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

Jag heter Martin Güll (det är ett tyskt ü och G uttalas med ett hårt ljud), är 47 år, uppvuxen i Lund, men bor med min familj i Hjärup; min fru Sofia och tre barn, 8, 12 och 15 år gamla. Jag har pluggat på Teknis i Lund och marknadsföring på Lunds Universitet. Den största delen av mitt arbetsliv har jag jobbat i stora företag som ABB, Telia Sonera, Sony Ericsson, med IT, affärsutveckling, produktledning och ledarskap. Min introduktion till den offentliga världen fick jag på mitt senaste jobb på  Skånetrafiken, där jag var affärsutvecklingschef med ansvar för tjänsteportfölj, digitala kanaler och en stor ny digital satsning för att bygga om hela  erbjudandet till kunden för att göra det lätt att resa kollektivt. Där startade jag ett utvecklingscenter på Malmö C, och vi bedrev så kallade agila utvecklingsprojekt, en metod som ligger i tiden, där man jobbar nära kunden och involverar dem i snabba och korta utvecklingscykler.

Den 1 juni 2016 började jag i min nuvarande roll som digitaliseringsdirektör i Helsingborgs stad. I den rollen är jag dels avdelningschef på Stadsledningsförvaltningen, med ansvar för drygt 50 medarbetare inom IT-drift och IT-utveckling. Men jag är också så kallat processansvarig i staden för digitalisering, kopplat till stadens politiskt beslutade mål nummer sju, att  Helsingborg ska vara ledande i att  ta vara på digitaliseringens möjligheter. I den rollen rapporterar jag till Palle. Därför är en ambition jag har att mobilisera utvecklingskraften i staden och koncernen. För att vi ska lyckas krävs det att vi jobbar ihop, lär av varandra och sprider goda exempel. Jag tänker därför fortsätta att skriva lite längre inlägg i den här bloggen, med reflektioner och observationer kring digitalisering. Förhoppningsvis kommer vi att bli några fler efterhand som kan lägga till och sprida kunskap och omvärldsspaning, så vi får en gemensam kanal för detta otroligt spännande ämne.

Ha det bra så länge! Vill ni ta kontakt med mig så är jag nyfiken på alla idéer, och vill gärna lära mig om alla verksamheter i staden. Ni kan också följa mig på Instagram, användarnamn ”martingull”, som jag kommer att använda för lite enklare men mer frekventa vardagsinslag kring digitalisering och vad jag pysslar med i staden.

Martin

martin.gull@helsingborg.se

0733-181685

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.