Hur skapar man en acceleratorprocess?

Det är inte bara den nya lokalen som byggs upp just nu. Samtidigt som byggdammet virvlar omkring på Drottninggatan 14 så bygger vi ihop tre helt olika enheter i vår organisation som skall samsas kring en gemensam arbetsprocess; det som vi kallar för acceleratorn. Vi är ett helt gäng personer på digitaliseringsavdelningen som hittills jobbat med att testa och utveckla idéer från hela staden, att utveckla webbplatser och applikationer och att utveckla och förvalta system och e-tjänster för vitt skilda behov i hela vår stora organisation. Nu skall vi jobba tillsammans!

Tanken är att bestämma ett sätt att jobba tillsammans där vi får/vaskar fram/tar in en idé eller ett behov från någonstans i staden eller från en förvaltning, testar den här idén småskaligt i form av prototyper eller DIY-skisser och sedan utvecklar dessa och skalar upp för att förändra arbetssätt och introducera nya verktyg i kommunens verksamheter. I den här processen använder vi olika metoder, kundresor och annat tjänstedesign-inspirerat som exempel. Kollegorna från förvaltningarna är med i en del processer, invånarna involveras i andra.

Så hur gör vi då allt det här? Hur lyckas vi landa i ett sätt som bäst drar nytta av alla inblandades kompetenser? Det här är vår kluriga nöt just nu. Eftersom vi är människor så handlar det om att närma oss varandra på ett mänskligt sätt – lära känna och prata oss fram. Det här ägnar vi 3 timmar i veckan åt att göra. Vi har en massa kul längs vägen, men det är också svårt! Förändring är inte alltid bekvämt.

Men vi pratar inte bara, vi gör också. Ett par utforskande tester är igång, där vi börjat jobba tillsammans och märker vad som funkar. Ett större projekt med Skol- och Fritidsförvaltningen undersöker digitaliseringen i skolan, ett mindre projekt ser närmare på processen kring ekonomiskt bistånd från den sökandes sida, som vänder sig till Kontaktcenter för att få svar på sina frågor.

Det är så vi rör oss framåt, organiskt och utforskande. Testar oss fram. Det finns ju liksom inga svar på hur en gör en kommunal accelerator för idéer, eftersom ingen riktigt har gjort det förut på det här sättet. Och det tycker jag är en spännande upplevelse – att pröva sig fram utan färdiga svar för att lära längs vägen.

/ Tommy, förändringsledare

Works in progress

Byggarbetsplats - Hbg Works växer fram

Ny byggs det för fullt på Drottninggatan 14! Hbg Works kommer att disponera två plan med en total yta på ca 1300 kvm. Övre plan blir aktivitetsbaserat kontor. Nedre plan kommer vi att använda som meetup space med stor auditorietrappa och workshopytor. Här hoppas vi att kollegorna från staden vill hänga! Richard och Tommy spanar in gamla ramar av järn. Vad kan vi använda dem till? Växtvägg, basketvägg eller projektvägg?

Hipp hipp hurra!

Hipp hipp hurra! Vinnova har beviljat Hbg Works ansökan om förberedelseprojekt för testbäddsverksamhet.

Vi får därmed ett bidrag under 2019 på femhundratusen kronor för att stärka våra aktiviteter inom omvärldsspaning (hur vi kan lära av andra), kommunikation (sprida det vi gör), att arbeta med jämställdhet samt att kunna dokumentera våra metoder och verktyg. Testbäddar syftar till att hjälpa offentliga organisationer att kunna testa snabbt i liten skala och öppna upp sin verksamhet för utveckling och test av innovationer. Med ett bra förberedelsearbete kan vi även få hjälp av Vinnova inför 2020 att skala upp testbäddsverksamheten. Vi har redan sedan tidigare ett projekt med Vinnovastöd, där vi har utvecklat metoder för idécoachning, idéslussning och enkla tester. Nu ska vi integrera dessa verksamheter i en gemensam acceleratorprocess, dvs att effektivt kunna gå hela vägen från idéer till realisering i våra verksamheter.