Från analog till digital – Del 2 – Johanna Wallberg

Från analog till digital – Del 2 av 3
I andra delen berättar Johanna Wallberg, från Digitaliseringsavdelningen, hur du kommer igång med hjälp av en enkel processkartläggning och hur du nyttoutvärderar.