Från analog till digital – föreläsning på Hbg Works

Lyssna på Sofia Gullberg , ärendeutvecklare inom juridik och administration på Stadsledningsförvaltningen och Julia Sandberg, kommunikationsansvarig på Miljöförvaltningen om hur de lagt grunden för att gå från analog till digital i sina organisationer.

Julia och Sofia pratar om konkreta exempel på hur du kommer igång. Till exempel hur de gått från analoga till- digitala handlingar, digital rutinhandbok, nytt ärendehanteringssystem och e-arkiv. Hur tänkte de? Vilket mindset behövs?