Globala mål, hållbarhet och livskvalitet på väg mot 2030

Nu har du chansen att lära dig mer om hållbar utveckling under en eftermiddag på Sundspärlan den 10 oktober.

Agenda 2030 pekar ut vår tids största globala utmaningar. Men också vilka mål vi ska sträva mot för att skapa ett smart och hållbart samhälle med mer livskvalitet till våra invånare i Helsingborg.

FN-förbundet inleder med att guida oss genom de globala målen. Sedan tar stadens livskvalitets-team vid och visar på den lokala kopplingen till Livskvalitetsprogrammet. Du kommer att få erfaren-heter av vad hållbar utveckling är genom praktiska övningar och utbildningsmaterial med dig tillbaka till kontoret. Syftet med utbildningen är vi tillsammans i organisationen ska fördjupa vår kunskap om hållbar utveckling och ta med den in i det dagliga arbetet.

När? Torsdag 10 oktober klockan 13:00 – 16:00

Var? Sundspärlan och Habiteum i Folkparken