Gymnasieelever hittar lösningar på Hbg Works

12 elever från Tycho Brahe skolans tekniska linje kommer att spendera 4 praktikveckor på Hbg Works för att utforska nya lösningar för att öka utbytet mellan kommunen och invånare. Varje fredag klockan 11:00 presenterar de sina resultat i Trappan på Hbg Works och det är bara att komma förbi om du är intresserad.

Jag träffar Zelim och Jacob på fredagsmorgonen när de sitter och filar på sin presentation som de ska hålla lite senare under dagen.

Första veckan

Den första uppgiften var att eleverna skulle hitta nya funktioner och lösningar till helsingborg.se och ta fram koncept för hur kanalen skulle bli mer relevant för befolkningen och det demokratiska samtalet.

”Själv har jag nog varit på hemsidan kanske tre gånger och det känns inte som att det är så många som använder den. Jag tror inte heller att så många känner till hur kommunen fungerar med förvaltningar och så vidare.” Säger Zelim

Under förra veckan så delades eleverna upp i två grupper och kom på ett par olika sätt att förändra hemsidan på. En av de största förändringarna de kom på var att varje invånare har ett eget konto och att informationen på webbplatsen blir personalierad.

”Vi tror att det automatiskt skulle öka intresset för sidan. Det skulle tillexempel kunna vara att när du loggar in så får du notiser som rör dig. Exempelvis om det finns något vägarbete som skulle kunna störa din väg till jobbet eller om det händer något event som du skulle vara intresserad av”. Säger Zelim.

En annan sak som de kom fram till var att det skulle vara bra att ha ett forum på webbplatsen, där medborgare men också tjänstepersoner kan skriva.

”Idag finns nästan all information som du behöver på sidan, men det är väldigt mycket information och det kan vara svårt att hitta det som du är ute efter. Och när du väl hittar den så kan det vara svårt att förstå sig på den. Har man ett forum så kan man diskutera information eller generella problem i kommunen. Så tror vi att vi kan göra det lättare att hitta- och få hjälp med det man behöver. Vi tänker kanske att kommunen lägger upp en tråd så kan man skriva sina bekymmer. Så kan folk rösta och de problem som får flest röster kan bli prioriterade”. Säger Zelim.

Jacob fyller i och säger: ”Vi tror också att det skulle öka samanhållningen i staden. Vi tror också att kommunen kan göra mer gemensamma aktiviteter, tillexempel strandstädning som är bra för miljön och gör stranden skönare att vara på men om vi gör det tillsammans så ökar det också sammanhållningen i staden. Och det kan skapa ännu mer tankar på att vi ska göra saker gemensamt”.

”En annan sak som vi kände under första veckan var att politiken i vår kommun är otydlig och det är väldigt svårt att hitta informationen. Efter lite efterforskningar så hittade vi den informationen vi sökte. Men vi tycker att det är svårt, tillexempel Öresundskraft-beslutet kom lite från ingenstans och man förstod inte riktigt hur politikerna hade resonerat. Så vi skulle vilja ha mer transparens på politiska beslut. Så kan man se om det kanske ska vara en folkomröstning i andra frågor också. Men det finns ju både webbsändningar och informationen om besluten går att hitta. Men det är inte helt lätt”. Säger Jacob.

Andra veckan

Den här veckan har de därför fördjupat sig i ar valt just transparens och kommunikation mellan kommunledning och befolkning.

”Det som vi lade märke till mer och mer när vi kollade på det var att informationen finns där, det är inte dolt. Så då fick vi ändra perspektiv lite. Det är inte ett informationsproblem utan snarare ett tillgänglighetsproblem och att medborgare inte vet var de ska hitta infon eller verktyg som kommunen har. Så vi tänkte hur vi kan motivera medborgare istället och titta på olika metoder för att engagera. En av de första idéerna var att marknadsföra med hjälp av skärmarna som finns på stadsbussarna. Så det kan visas upp relevant och viktig information från kommunen där. Tillexempel att man kan se kommunfullmäktigemötena online. Så man marknadsför de kanaler som finns och vad man kan ta del av där”. Säger Jacob.

”Som i fallet med Öresundskraft; om försäljningen inte hade blivit uppmärksammad kanske politikerna hade tagit ett beslut som vi inte visste om för än det var för sent. Det är faktiskt många beslut som vi faktiskt kan påverka som medborgare, men det är inte så många som vet om det. Informationen finns på webbsidan men om ingen besöker den så är det ett problem och vi tycker att det är kommunens ansvar att engagera.

I gengäld så tror vi att om kommunen kan engagera fler i besluten som tas, desto bättre blir också besluten. Om politikerna kan få veta vad folket egentligen tycker, blir det också lättare att följa folkopinionen. Men denna kommunikation finns inte idag och de få som går på mötena eller tittar på webbsändningarna är alltid samma människor och det gör att det blir samma röster som kommer fram och det kan vara att de rösterna inte alls representerar vad majoriteten tycker. Det skapar frustration från medborgare mot kommunen och det kan leda till det samma för tjänstemännen och det vill vi undvika”. Säger Zelim.

En annan lösning som de ser är att använda reklamytor på Knutpunkten eller på busshållplatser för att visa upp inför- och efter olika kommunbeslut. Samtidig ser de framför sig en app med den viktigaste politiska informationen och att det hade ökat engagemanget, tillgängligheten och det demokratiska samtalet.

”Om vi då går tillbaka till lösningen med att alla invånare har personaliserade konton på webbplatsen så kan man följa de frågor som man tycker är intressanta, för det går ju inte att man får notifikationer om allt som händer. Man kan ju heller inte tvinga på folk att vara delaktiga i kommunen, det skulle döda intresset. Men om man ökar möjligheten att ta del av vad som händer så kommer det att över tid öka intresset och engagemanget”. Säger Zelim.

De har tittat på stadens appar och funktioner på webbplatsen och menar att det känns som att det är mycket för turister eller för nöjen. Men att det finns också funktioner på webbplatsen som är mer nyttiga.

”Det finns tillexempel en som just rör trafik och vägarbeten. Där invånare kan ta en bild, skriva och märka ut på en karta om det finns något problem. Sen kan andra gå in och bekräfta och ”rösta” på det problemet och då kan kommunen få reda på att många tycker att det är ett problem och åtgärda det. Men det är nästa ingen som känner till att det här finns men det är ju just den här typen av funktioner som är superbra om folk använder dem som hade skyndat på problemlösningsprocessen i staden. Om man vet vad folket bekymrar sig mest över så kan man åtgärda det snabbare och göra så att folk känner att kommunen finns till för dem. Men som det är nu är den funktionen jättesvår att hitta på hemsidan. Den ligger gömt och det finns inte riktigt någon information om den. Det är konstigt att en så bra funktion är gömd.” Säger jacob.

Så verktygen finns men det är inte så många som känner till att de finns och hur man använder dem. Men om vi hade kunnat samla dem i en app som vi sen kan marknadsföra så tror vi att det hade blivit bättre”. Avslutar Zelim.

Vi pratade också skolan och om olika åtgärder de såg skulle göra nytta på nationell nivå bland annat hur man kan stötta begåvade elever istället för att hålla dem tillbaka och hur de borde kunna ha mer flexibla läroplaner.

Under helgen ska Zelim och Jacob fundera på om de ska fortsätta på samma spår och gräva ännu djupare eller om de ska byta inriktning.

Vi på Hbg Works tycker att det är superspännande att få nya ögon på det som staden gör och ser fram emot vad eleverna ska hitta på nästa vecka.