Lunchföreläsning och samtal: IT 2020 med Radar – 12 December 12:00-14:00

Den 12 december spanar vi på omvärldens IT tillsammans. Vad är på gång och vad betyder det för oss i Helsingborg?

Kom och lyssna på Hans Werner & Anders Sylvin från Radar som sammanfattar Radars kommunrapport 2019 och blickar framåt mot IT-året 2020.

Ta också chansen att diskutera och dela med dig av egna observationer och spaningar som du tror kommer att påverka IT-branschen under nästa år och längre fram.

12:00-13:00 – Hans Werner & Anders Sylvin från Radar 

  • Spaning på IT-2020 i två delar

13:00-14:00 – Diskussion kring betydelsen för Helsingborg med mera.

Om Radar

Radar är ett analysföretag i IT-branschen som varje år gör analyser och trendspaningar. De sätter den lokala scenen för utveckling, trender och möjligheter för verksamhetsåret som ska komma. Vilken utveckling ser Radar som mest påverkande lokalt och vilka trender kommer att utmana och/eller skapa nya och unika möjligheter för svenska IT-verksamheter och utnyttjandet av IT under 2020