Samtal om Tjänstedesign i socialtjänsten

13 maj kl 16.00 på Hbg Works, Drottninggatan 14


Kom och lyssna på ett informellt samtal med Richard Hylerstedt, Rikke Koblauch och Maria Malcus om tjänstedesign inom socialtjänsten. Ett tillfälle att få en inblick i pågående projekt och höra mer om utmaningar och guldkorn i deras arbete med att sätta användaren i fokus.

Richard Hylerstedt är tjänstedesigner på socialförvaltningen i Hässleholms kommun. Richard leder ett tjänstedesignteam som genomför förbättringar och tränar medarbetare i tjänstedesign som arbetssätt.

Maria Malcus, tjänstedesigner på socialförvaltningen i Helsingborg som försöker inkorporera design metodik i socialtjänstens verktygslåda, kultur och förhållningssätt.

Rikke Koblauch, UX/tjänstedesigner på Malmö Civic Lab, ett experiment av Malmö stad “to reveal ways of improving life for the city’s people by prototyping for the cities problems” Just nu jobbar hon med hemlöshet och bostäder vid socialtjänsten.

Vår utgångspunkt är att samtalet sker på svenska/danska men beroende på vilka som kommer så växlar vi gärna till engelska om det behövs och om alla är ok med det.

Läs mer om hur vi arbetar med tjänstedesign i Helsingborg.

Häng på vettja!

In English

Come and listen to an informal conversation with Richard Hylerstedt, Rikke Moller Koblauch och Maria Malcus about service design in social services. An opportunity to get an insight into their ongoing projects and hear more about challenges and highlights in their work putting the user in focus.

Rikke Koblauch is a UX/service designer at Malmö Civic Lab, an experiment by the city of Malmö to reveal ways of improving life for the city’s people by prototyping for the cities problems. Currently working with homeless and housing at social services.

Maria Malcus: service designer at socialförvaltningen Helsingborg. Incorporating design methodology into the toolbox, culture and approach of social services.

Richard Hylerstedt: Service designer at the department of social services in Hässleholm municipality. Richard heads a service design team that realizes improvements and trains staff in service design as a way of working.

Our intention is to have the talk in swedish/danish but depending on who will be there we don´´t mind switching to English if needed and everybody is ok with it.

Tag along!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.