Varför?

Arbetet med att återskapa en lägenhet på Drottninghög till 1970-talet sker i en process där delaktighet av närboende står i fokus. Genom processen ökar kunskapen om den lokala historien och kulturarvet. Mer kunskap om platsen ökar förankring och stärker tillhörighet och självkänsla.
Lägenheten blir en plats där olika kulturella uttrycksformer skapar spännande möten med lång räckvidd.

Vad?

Förflytta dig till 1970-talets Drottninghög. Slå dig ner i möblerna, upplev prylarna och stämningen från tiden. Upplev teater, dans och musikföreställningar i det lilla formatet men som med digital teknik når många. Fundera över varför Sverige drog igång miljonprogrammet, vilka problem behövde man lösa då och vad kan vi lära oss av det idag? Projektet tar kulturarvet som utgångspunkt för att reflektera över Sverige då och nu och om återbruk och återvinning som en del i att bygga framtidens hållbara samhälle.

Hur?

Vi testar en process där de närboende tillsammans med processledare inreder, gestaltar och fyller lägenheten med innehåll. Delaktighet och förankring är ledord. Kulturförvaltningen genom Helsingborgs museer och Dunkers Kulturhus processleder tillsammans med Helsingborgshem, Helsingborgs stadsteater och Stadsledningsförvaltningen.

 • Organisation

  Kulturförvaltningen

 • Partners

  Dunkers kulturhus, Helsingborgs museer, Helsingborgs stadsteater, Helsingborgshem, Stadsledningsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Fastighet, Kultur, Skola

 • Teknologier

  Cirkulärekonomi

Kontakt

Namn: Hans Bergfast
E-post: Hans.Bergfast@helsingborg.se

Namn: Sonja Kolesar
E-post: Sonja.Kolesar@helsingborg.se

Namn: Ann-Sofie Sassersson
E-post: Ann-Sofie.Sassersson@helsingborgshem.se