Varför?

Ett AI-drivet schemaläggningsverktyg har många fördelar, varav några kan nämnas:

 • Automation, det är ingen människa inblandad så systemet kan inte skyllas för att favorisera någon enskild medarbetare
 • Snabbhet, en AI-motor kan generera upp nya schemaförslag på mycket kort tid och därmed göra verksamheten mindre sårbar för hastigt uppkommen sjukfrånvaro
 • Effektivitet, ett system som drivs av AI-algoritmer kan ta hänsyn till många fler parametrar än en människa och dessutom räkna fram ett större antal möjliga förslag att optimera från
 • Lärande, ett system av den här kalibern kan läsa in historiska data och utveckla sina scheman utifrån det

Vad?

Under krisen har kraven på planeringen av vårdpersonalens arbete varit högre än normalt. Dagens system för schemaläggning som bygger på gammal teknik har visat sig oförmögna att hantera situationen med allvarliga konsekvenser för de utsatta grupperna.

Uttröttade sjuksköterskor med omänskliga pass och orimligt höga krav på timvikarier blir följden när schemaläggningen går på knäna. Målet är en användbar AI-modell för schemaläggning som kan generera minst lika bra scheman som schemaläggaren men snabbare, effektivare, rättvisare och när som helst under dygnet när behovet av omplanering kan uppstå.

Hur?

Tillsammans med enhetschefer, administratörer och medarbetare jobbar vi fram allt det som en schemaläggare måste ta hänsyn till. Det handlar om hårda krav kring verksamheten och arbetsmiljön, men också viljan att minimera antalet olika människor som en äldre möter och att skapa scheman som funkar med personalens livspussel.

AI-utvecklarna skapar modeller som kan ta hänsyn till alla krav och blixtsnabbt generera en stor mängd förslag, alla minst lika bra som en människa. Modellerna kan dessutom köras om och om igen när saker ändras, oberoende av tid på dygnet och lära sig vilka scheman som fungerar bäst.

 • Organisation

  Vård- och omsorgsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Omsorg, Vård

 • Teknologier

  AI

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se