Varför?

Det är svårt att få barn och unga delaktiga i utvecklingen av sociala tjänster.

Vad?

Ommej är ett digitalt verktyg för att öka delaktighet och inflytande för barn och ungdomar.

Hur?

Ommej är ett sätt att direkt öka inflytande genom att barnet själv kan fylla i uppgifter om sitt mående via appen. Resultatet kan sedan samlas, anonymiseras och användas för att utveckla verksamheten.

 • Organisation

  Socialförvaltningen

 • Partners

  Invånare

 • Status

  Testas

 • Sektor

  Barn och unga, Psykisk hälsa, Social innovation

 • Teknologier

  Applikation

Kontakt

Namn: Vendela Hagberg
E-post: vendela.hagberg@helsingborg.se