Vad?

Tänk om vi faktiskt skulle veta hur människor känslomässigt påverkas av vår stad. Tänk om vi visste vilka platser som faktiskt är avkopplande. Tänk om vi hade ett verktyg som hjälpte människor att hitta fysiska platser för avkoppling och samtidigt gav oss information kom hur vi skapar dem.

I en allt mer stressad värld växer behovet av återhämtning. Vi behöver platser där man kan mellanlanda, tex. på vägen hem mellan jobb och förskola. En återhämtningsficka helt enkelt. Tanken är att skapa lösningar som lätt kan implementeras i stadsmiljön. Det kan röra sig om befintliga platser som utvecklas men också nya platser med nya lösningar.

I samband med utvecklingen av återhämtningsplatser ska ett digitalt verktyg och en metod utvecklas. Verktyget har två syften, dels kan invånare, med hjälp av tex. en app och en pulsklocka, se hur en plats påverkar dem. Staden kan å andra sidan använda verktyget för att utvärdera hur en avstressande miljö används och fungerar. På sikt skulle verktyget kunna användas för att skapa en återhämtningskarta över Helsingborg.

Det här vill vi utforska tillsammans med SLU Multi sensory outdoor lab och Marcus Hedblom på SLU som forskar om naturens påverkan på stress, bl.a. skogsbad.

 • Organisation

  Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Offentlig miljö, Stadsbyggnad

 • Teknologier

  Digital hälsa

Kontakt

Namn: Anna Koewalik Tidblad
E-post: Anna.KowalikTidblad@helsingborg.se