Vad?

Alla vill ha en jämlik stad, ändå fortsätter vi att bygga städer som vi alltid har gjort. Det finns ett gap mellan hur vi vill arbeta med stadsplanering och hur vi faktiskt jobbar. I Helsingborg har vi arbetat med jämställda platser i projektet #Varärtjejerna. Därefter såg vi ett behov av att arbeta mer långsiktigt och att bredda oss till att också få in jämlikhetsperspektivet i planeringen. Viljan att skapa jämlika platser finns där men det upplevs ofta som både svårt och dyrt att jobba med mjuka frågor.

För att skapa en trygg stadsmiljö där alla ska känna sig sedda, hörda och välkomna måste vi jobba med jämställdhet och jämlikhet i det offentliga rummet. Helsingborgs stad är del i ett Vinnovafinansierat projekt som ämnar ta fram ett certifieringssystem för jämlika platser som inkluderar alla. Fokus är på stadens gemensamma rum – som bibliotek, kultur- och idrottshallar, skolor, torg, parker och gator. Utmaningarna är kopplade till Agenda 2030.

Vi kommer nu att testa hur vi kan skapa mer jämlika och inkluderande platser i en rad utvecklingsprojekt. Till exempel ett projekt som är kopplat till en ny detaljplan, ett annat en ombyggnation av en plats och ett tredje utvecklingen av ett centralt stråk inom H+området. Systemet ska vara klart och tillgängligt för alla år 2022.

 • Organisation

  Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Partners

  Raoul Wallenberg institutet, RiSE, Tengbom Arkitekter

 • Status

  Testas

 • Sektor

  Social hållbarhet, Stadsbyggnad, Stadsplanering

Kontakt

Namn: Moa Sundberg
E-post: moa.sundberg@helsingborg.se