Varför?

Problem och fel är utmärkta utgångspunkter för innovation. Om vi löser ett problem som någon upplever har vi gjort något bra, om det dessutom är på ett nytt sätt är det en innovation.

Vad?

Alla problem och anmälningar som rapporteras till Vård- och omsorgsförvaltningen skapar också automatiskt ett behov i innovationsportföljen. Det hjälper till att styra innovationsarbetet genom att belysa var problem och skav uppstår i staden.

Hur?

Vår stad har goda och genomarbetade rutiner för att samla in och hantera problem och fel som anmäls av medborgare och medarbetare. Om de problemen och anmälningarna dessutom kan automatiskt föras över i anonym form till innovationskontoret har vi snart en stor mängd verkliga problem att jobba med.

 • Organisation

  Vård- och omsorgsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Omsorg, Vård

 • Teknologier

  Automatisering

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se