Varför?

Att testa tillverkningsprocessen (från råvara till slutprodukt) med avseende på kostnadseffektivitet samt visa hur Biodolomer® kan generera återvinningsbart avfall och förnybar energi.
– Att säkerställa kvaliteten i fråga om funktion, hygien och estetik. Detta görs genom demonstrationer av fyra referensprodukter för ett antal slutanvändare.
– Att presentera och sprida projektresultaten till intressenter i Europa och andra regioner.
– Att påverka EU:s miljölagstiftning, i synnerhet avfallsdirektivet.

Vad?

Projektet Biodolomer for LIFE visar hur icke-förnybara och energiintensiva plast- och förpackningsmaterial kan ersättas med ett helt nytt material. Biodolomer® kan utan problem ersätta 80 % av alla volymplaster på dagens marknad – plaster som PE (polyeten), PP (polypropen), PS (polystyren) och PET (polyetylentereftalat). Biodolomer® tillverkas av förnybara råvaror och det unika konceptet bygger på följande viktiga egenskaper: Förnybart, biologiskt nedbrytbart, komposterbart, kan omvandlas till förnybar energi, genererar princip inga koldioxidutsläpp när energi återvinns och avger inga mikroplaster

 

 • Organisation

  Nordvästra Skånes Renhållnings AB

 • Partners

  Gaia Biomaterials, Öresundskraft

 • Status

  Avslutat

 • Sektor

  Miljö

 • Teknologier

  Cirkulärekonomi

Kontakt

Namn: Eva Stål
E-post: Eva.stal@nsr.se