Varför?

Den som lider av demens eller kognitiv svikt har ofta svårt att komma ihåg att utföra vardagliga sysslor som att borsta tänderna och duka inför en måltid. Det är tyvärr väl känt att dementa ofta drabbas av dålig munhälsa. Det leder till karies och tandlossning som på olika sätt förvärrar tillståndet och försämrar livskvaliteten.

Under den pågående corona-krisen har dessutom en ny och i värsta fall dödlig hälsorisk uppstått. Idag kan det innebära en stor risk att bli smittad om man har svårt att minnas att tvätta händerna, eller att tvätta händerna på rätt sätt.

Eftersom den demente i många fall tillhör en eller flera riskgrupper är det en mycket allvarlig fråga och en lösning skulle betyda mycket för dessa utsatta och sköra grupper.

Vad?

Filmer som visar hur den som lider av demens eller kognitiv svikt själv utför vardagliga sysslor som att tvätta händerna eller förbereda en måltid. Filmerna är inspelade med en skådespelare och sedan använder vi deep-fake-teknologi för att ersätta skådespelarens ansikte med den boendes

Hur?

Det ursprungliga antagandet är att om den som lider av demens får se en film på hur en syssla genomförs (t edx tandborstning) så blir det lättare att utföra den. Man påminns där och då om att göra den och hur man ska göra den.

Nu vill vi testa om det blir ännu bättre effekt om man får se en film på sig själv när man utför sysslan.

Vi vill testa det genom att skapa korta filmer där en skådespelare utför enkla sysslor, sedan vill vi ersätta skådespelarens ansikte med bilder på den dementes eget ansikte med hjälp av så kallad ”deep-fake” teknologi. Det är den teknik som har använts för att lägga förfalska filmer där kändisar verkar säga saker de aldrig sagt

 

 • Organisation

  Vård- och omsorgsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Omsorg, Vård

 • Teknologier

  Deep-fake

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se