Varför?

Istället för att bygga två mindre förskolor på två tomter på var sida Annerovägen väljer vi att bygga en större förskola på ena tomten och nyttja andra tomten till lekyta.

Vad?

För att skapa lekytor till förskolebarnen på Dalhem bygger vi en förskoledukt över Annerovägen.

Hur?

En trygg och säker passage för barnen skapas genom en grön bro över Annerovägen.

 • Organisation

  Fastighetsförvaltningen

 • Partners

  Skol- och fritidsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Fastighet

 • Teknologier

  Hållbart byggande

Kontakt

Namn: Linn Larsson
E-post: linn.larsson3@helsingborg.se