Vad?

Det robusta Helsingborg utreder olika aspekter av robust energiförsörjning i ett snabbt växande Helsingborg med ambitiösa klimatmål och ett energisystem under omställning.

Inom projektet utvärderas dagens och framtidens energibehov i Helsingborg och hur vi ska agera för att kunna bemöta dessa behov på ett hållbart sätt.

Förutom analyserna av energibehov och -tillgång syftar också projektet till att skapa kompetensspridning och samverkan inom energifrågor i Helsingborg.

Projektet är ett samarbete mellan Miljöförvaltningen och Öresundskraft och delfinansieras av Energimyndigheten.

 

 • Organisation

  Öresundskraft

 • Partners

  Energimyndigheten, Miljöförvaltningen

 • Status

  Testas

 • Sektor

  Bostäder, Digitalisering, Energi, Fastighet

 • Teknologier

  Energiteknik

Kontakt

Namn: Patrik Hermansson
E-post: Patrik Hermansson@oresundskraft.se