Vad?

Sensorer som kan identifiera tidiga tecken på att en hotfull situation är under uppsegling. Det ger vårdaren på boendet en tidigt förvarning och möjlighet att vidta åtgärder eller tillkalla en erfaren kollega i god tid.

Varför?

Att jobba på LSS-boende är mångas dröm, det finns inte många andra arbetsplatser där man blir så uppskattad av de man jobbar med. De flesta av våra boende är genomgående vänliga och glada, men det finns också de med sjukdomar som kan göra dem aggressiva och utåtagerande i vissa situationer. Sådana situationer kan uppstå hastigt och göra arbetsmiljön otrygg för vårdaren.

Vår personal får omfattande träning i att hantera situationerna tidigt och undvika att den utvecklar sig, men risken finns där att signaler missas eller om vårdaren kanske är oerfaren

Hur?

Med sensorer som kan identifiera tidiga tecken på att något kan vara på gång kan vårdaren få förvarning och vidta åtgärder eller tillkalla en erfaren kollega i god tid.

  • Ljudsensorer som registrerar förändringar i röststyrka och tonläge
  • Kameror som kan identifiera rörelsemönster förknippade med en uppseglande situation

Varningen är diskret och uppfattas givetvis bara av vårdaren.

  • Teknologier

    AI

  • Sektor

    Omsorg, Vård

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se