Varför?

En hyresgäst på ett LSS-boende har rätt till ett antal olika insatser under veckan, det kan handla om tvätt och städ, men också inköp och social samvaro. Schemat läggs idag på ett effektivt vis på så sätt att behoven uppfylls och att det passar med personalplaneringen. Skaven här ligger bland annat i att hyresgästen inte känner sig helt delaktig i planeringen, men minskat engagemang och känsla av självständighet som följd. Det blir också hyresgästen som får vara flexibel när schemat inta kan hållas av olika skäl, något som inte alla våra hyresgäster på LSS boenden är bekväma med.

Vad?

Ett digitalt dra-och-släppa-system där personalen tillsammans med hyresgästen kan plocka upp veckans tillgängliga insatser i form av tydliga symboler och placera ut dem på dagarna i ett veckoschema.

Hur?

Den tänkta lösningen är ett digitalt dra-och-släppa-system där personalen tillsammans med hyresgästen kan plocka upp veckans tillgängliga insatser i form av tydliga symboler och placera ut dem på dagarna i ett veckoschema. Hyresgästen kan se schemat på sin telefon eller dator under veckan, och det finns möjlighet att uppdatera och ändra med mer framförhållning och mer delaktighet när förutsättningar ändras. Genom att vara med och styra sin vardag ökar också engagemanget att delta i de mindre lustfyllda aktiviteterna och känslan av självbestämmande ökar. För medarbetarna blir planering och synkning också enklare.

 • Organisation

  Vård- och omsorgsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Omsorg, Vård

 • Teknologier

  Applikation

Kontakt

Namn: Carina Sjöberg
E-post: Carina.Sjoberg@helsingborg.se