Varför?

Med digitaliseringens hjälp kan möten mellan invånare och tjänstepersoner i högre grad styras av invånaren både vad gäller tid och rum. Det skulle öppna för möjligheten att boka tider när det bäst passar invånaren och att själv bestämma om mötet ska ske digitalt eller fysiskt. Även handläggningen av ärenden kan till viss del skötas av invånaren själv som i de flesta fall äger större delen av den information en handläggare (eller i vissa fall en dator) behöver för att kunna fatta beslut i ärendet. Invånaren kan hela tiden hålla sig uppdaterad om det underlag myndigheten fattar sina beslut av, för att vid behov komplettera eller ändra.

Vad?

Det digitala teamet ska testa hur vi kan bedriva delar av det sociala arbetet med digitala kanaler och hjälpmedel, men också hur vi kan organisera oss på ett sätt som möter invånarnas behov.

Hur?

Ett digitalt team bygger på en helhetssyn av socialt arbete. Teamets socialsekreterare handlägger hela processen från anmälan/ansökan till beslut om insatser och insatser. De behöver kunna möta både barn/ungdomars och vuxnas behov.

Digitala teamet jobbar med riktiga ärenden, men är frikopplade från produktionskrav, för att de ska kunna få fria händer att testa. Målet är att tillsammans med brukare skapa helt nya, och i vissa fall radikalt annorlunda, arbetsmetoder och processer. En tjänstedesigner stöttar teamet i att våga tänka nytt.

 • Organisation

  Socialförvaltningen

 • Partners

  Digitaliseringsavdelningen, Invånare, Socialhögskolan, Lunds universitet

 • Status

  Testas

 • Sektor

  Delaktighet, Digitalisering, Social innovation, Verksamhetsutveckling

Kontakt

Namn: Lisbeth Davidsson
E-post: lisbeth.davidsson@helsingborg.se