Varför?

Vi tror att barn som leker på lekplatser vet precis vad som skulle behövas för att göra lekplatsen ännu roligare, mer spännande, kul och utmanande. Det är barnen som är experter på lek! Vi tror att ett digitalt verktyg kan hjälpa oss prioritera i nya byggen och upprustningar. Vi tror att detta leder till att barnen får ökat inflytande över sin egen miljö.

Vad?

Barns röster behöver bli hörda ännu mer och det behöver ske med högre effektivitet och större tydlighet i vad deras röster får för påverkan på deras egen stad. Vi behöver hitta nya plattformar för att möta stadens barn inför gestaltandet av de miljöer där de rör sig. Vi har löpande dialoger med stadens barn i olika frågor som rör deras utemiljö. Det är resurskrävande både för tjänstemän och barnverksamhet, och det är inte alltid det finns utrymme. Vi vill utveckla den digitala barndialogen med fokus på barnens platser.

 

Hur?

Vi arbetar för att ta fram ett digitalt verktyg (App) där vi kan ha dialog med stadens barn kring hur de vill att vi ska utforma de miljöer där de rör sig. I ett första skede har vi fokus på lekplatsutformning och under hösten så har vi en ny lekplats som ska byggas på Fredriksdal som fokusområde.

Vi vill hitta nya, roliga och inspirerande sätt att få barn att formulera sina åsikter.

Projeketet har gjort en Civictech Vinnova-ansökan.

  • Organisation

    Stadsbyggnadsförvaltningen

  • Status

    Utforskas

Kontakt

Namn: Pamela Sjöstrand
E-post: pamela.sjostrand@helsingborg.se

Namn: Johanna Elgström
E-post: Johanna.Elgstrom@helsingborg.se

Namn: Tommy Boije
E-post: Tommy.Boije@helsingborg.se