Varför?

En fast förbindelse Helsingborg – Helsingör ger:

 • Ökad redundans, kapacitet och minskad sårbarhet i transportsystemet
 • Fler jobb och fler bostäder
 • Självfinansierad– inga skattemedel behövs
 • Stark lönsamhet– kort återbetalningstid
 • Samhällsekonomiskt lönsam

Vad?

Där sundet är som smalast är också vägen kortast. Där finns möjligheten att sprida integrationen mellan Sverige och Danmark till ett större område och därmed skapa tillväxt till gagn för hela Sverige. Skandinavien behöver starka tillväxtmotorer för ökad konkurrenskraft. Ur transportsynpunkt är det en fördel att anlägga nästa fasta Öresundsförbindelse där två av Sveriges viktigaste järnvägar möts; Västkustbanan mellan Malmö – Göteborg och i förlängningen Oslo samt Skånebanan mellan Helsingborg – Hässleholm – Kristianstad med anslutning till den framtida höghastighetsjärnvägen.

Hur?

Planeringstiden för stora infrastrukturprojekt är lång och den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. I projekteringsuppdraget ska därför hållbara och innovativa mobilitetslösningar ingå i anläggningen. Det kan till exempel handla om styrning av vägtrafiklösningar och att ta tillvara det extra utrymmet i tunnlarna till andra typer av transporter.

 • Organisation

  Stadsledningsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Transport

Kontakt

Namn: Simon Randahl
E-post: simon.randahl@helsingborg.se