• Organisation

    Stadsbyggnadsförvaltningen

  • Status

    Används

  • Sektor

    Offentlig miljö, Stadsbyggnad

Kontakt

Namn: Ola Paulsson
E-post: ola.paulsson@helsingborg.se