Varför?

Idag när man bygger kustnära skapar man inte alltid bra förutsättningar för växter och djur att leva. Ett revet kommer ge rätt förutsättningar för fler växter och djur att leva i hamnen. Samtidigt som vi grundar upp bottnen med revet kan vi synliggöra växterna och djuren i havet från ytan. Det gör det möjligt för dig som besökare att uppleva havet från land och komma närmare vattenytan för att bättre kunna uppleva revet. Förutom revet kommer det även behövas en flytbrygga eller liknande.

Vad?

Runt Oceanpiren kommer du om några år kunna besöka Sveriges första marina park med målet att skapa bättre förutsättningar för växter och djur i havet. Men också skapa nya upplevelser för invånare och besökare. En av attraktionerna kommer vara ett stenrev i Södra hamnen som gör det möjligt att se och uppleva vad som finns under havsytan.

Hur?

Tanken är att revet ska ligga i anslutning till ”Dockan parken” och vara en förläggning av naturupplevelsen ner i havet. Hamnbassängen kan då få kvaliteter som ett grönområde där invånare kan söka naturupplevelser och lugn. Till revet kan även olika aktiviteter kopplas, exempelvis marin pedagogik eller utlåning av håvar.

Vi kommer att följa upp och dokumentera hur revet bidrar till att öka mängden djur och växter genom att göra en före och efterstudie.

Här kan du läsa om de andra projekten, struktuurer för havsmiljön som synliggör och underlättar för marint liv och katalog med möjligheter för marina miljöer vid stadsplanering, som vi testar för att skapa Sveriges första marina park mitt i Helsingborg.

 • Organisation

  Miljöförvaltningen

 • Partners

  Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Fritid, Hamn, Miljö, Offentlig miljö, Stadsplanering

Kontakt

Namn: Stina Bertilsson Vuksan
E-post: Stina.BertilssonVuksan@helsingborg.se

Namn: Robert Jakobsson-Åhl
E-post: Robert.Jakobsson-Ahl@helsingborg.se