Varför?

En gymnasieexamen är en av nycklarna till ett hållbart arbetsliv och för att nå dit behöver eleven lämna grundskolan med kunskaper nog att nå en behörighet till gymnasiet. Desto tidigare vi kan anpassa det pedagogiska stödet till eleven som behöver det desto större chanser har vi att nå dit.

Vad?

Med hjälp av historisk betygsdata kan en AI-lösning ge prognoser för framtida gymnasiebehörighet. Hur kan vi använda den typen av insikter för att anpassa det stöd våra elever behöver för att nå gymnasiebehörighet?

Hur?

Nu utforskar vi om vi kan använda bland annat följande data för att skapa ”stödpaket” som är anpassade till olika typer av elevprofiler:

 • Betygsresultat
 • Resultat från nationella prov
 • Resultat från mattetester
 • Skoldata (antal elever per lärare tex)
 • Frånvarostatistik
 • Resultat från Skoltempen
 • Information om skolans statsbidrag och uppbyggande medel

 

 • Organisation

  Skol- och fritidsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Skola

 • Teknologier

  AI

Kontakt

Namn: Andreia Balan
E-post: andreia.balan@helsingborg.se