Vad?

Ljus och temperatur skiljer sig mellan de olika flyglarna. På Ringstorpsskolan har vi satt upp trådlösa LoRa-sensorer för att mäta ljusmiljön. En vetenskaplig studie har gjorts av företaget BrainLit tillsammans med en forskare på Lunds Universitet och man kom fram till att med rätt ljusmiljö kan produktiviteten öka med upp till 15 %.

Kontaktperson på Öresundskraft: Jakob.Troedsson@oresundskraft.se

 • Organisation

  Öresundskraft

 • Partners

  Skol- och fritidsförvaltningen

 • Status

  Testas

 • Sektor

  Barn och unga

 • Teknologier

  IoT

Kontakt

Namn: Jakob Troedsson
E-post: jakob.troedsson@oresundskraft.se