Varför?

Helsingborg är en bra stad att vbara cyklist i, och även om det finns mycket kunskap kring hur vi rör oss i staden finns det idag inget pålitligt sätt att följa cyklister. Att veta hur cyklister rör sig är viktigt för stads och trafikplanering, men de traditionella sätt att samla kunskap om cyklister är dyra och statiska. Om vi istället kan få gratis tillgång till realtidsdata om hur cyklar rör sig är det en drastisk förbättring mot förr.

Vad?

Just nu pågår ett test där vi monterar GPS-sändare med larm på elcyklar som används inom hemvården. Tanken är naturligtvis att göra de mindre stöldbegärliga, men informationen från GPS-sändarna kan också göra mer nytta.

Genom att mata in informationen till stadens datafabrik Smart City Lab blir det möjligt att få en överblick om hur cyklarna rör sig genom Helsingborg, var går det sakta, vilka genvägar tas och liknande. Det är värdefull kunskap för såväl de som planerar som de som planerar rutterna i hemvården

Hur?

GPS-sändarna installeras oavsett detta, så det handlar mest om att plocka upp och föra över informationen till lämpliga databaser. Att visualisera den sparade informationen är inte heller någon teknisk utmaning, mjukvaran finns redan.

 • Organisation

  Vård- och omsorgsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Omsorg, Vård

 • Teknologier

  IoT

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se