Varför?

Vår planet klarar inte mer konsumtion av nya prylar. Den ekologiska skuldens dag infaller i år den 22 Augusti. Efter det datumet lever vi på mer resurser i år än jorden klarar av att bidra med. Trist, eller hur!

Vi behöver således alla dra vårt strå till stacken för att hushålla våra gemensamma resurser.

Som om inte det vore nog så bidrar lösningen kanske, förhoppningsvis, till en mer ansvarsfull användning av välfärdens skattemedel.

Vad?

Istället för att varje verksamhet köper in möbler och andra prylar till sig själv vill vi bli bättre på att dela med varandra – och vi vill veta hur länge våra saker lever i våra verksamheter. Kan vi följa en återbrukad kontorsstol när den vandrar från att vara nyinköpt till att användas av fler olika förvaltningar under sin livstid?

Kan vi uppmuntra detta genom en enkel plattform där varje bord och stol får en egen identitet och där det blir lätt och smart att låna prylar av varandra? Vi tror det!

Hur?

Det här löser vi såklart inte med bara en digital plattform, det vet vi ju, men vi kan bidra till att göra processen enklare.

Vi tänkte börja arbetet med en ”intern blocket” där vi tar oss an en objektskategori i taget. I första hand jobbar vi med återbruket och de möbler som finns kopplade dit.

Vi bygger vidare på det vi redan har, ger varje objekt ett ID och någon form av märkning (QR-kod) och funktioner för att tagga objektet med plats, livscykelmärkning, koppling till transportslag och notis till ”säljare” och ”köpare” såväl som till återbrukets personal.

 • Organisation

  Skol- och fritidsförvaltningen

 • Partners

  Arbetsmarknadsförvaltningen, Hbg Works

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Delningsekonomi

Kontakt

Namn: Tommy Boije
E-post: tommy.boije@helsingborg.se

Namn: Emma Sjöberg
E-post: emma.sjoberg@helsingborg.se

Namn: Anne Örnell
E-post: anne.ornell@helsingborg.se