Varför?

Vi behöver hitta nya sätt att skapa studiemotivation hos våra elever och vi vill tillgängliggöra platser som annars kan vara svåra för alla stadens elever att nå.

Vad?

Hur kan vi använda elevskapat digitalt material för att berätta om staden för Helsingborgs invånare och besökare? Kan vi använda VR för att lära oss om vår stads historia genom att besöka platser både då och nu?

 

Hur?

När elever själva får skapa sitt lärmaterial och det materialet dessutom används av riktiga mottagare så bidrar det ofta till ett ökat intresse för ämnet. I projektet Staden som lärrum testar Pedagogiskt Center och Västra Ramlösa skola hur vi dels kan använda stadens miljöer för att skapa lärrum för eleverna och dels med hjälp av teknik tillgängliggöra platser som annars kan vara svåra för alla att ta sig till.

Idén är under utforskning och under ett par månader har eleverna på Västra Ramlösa skapat filmmaterial som berättar om olika platser i Helsingborgs stad.

 • Organisation

  Skol- och fritidsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Skola

 • Teknologier

  VR

Kontakt

Namn: Mona Andersson
E-post: mona.m.andersson@helsingborg.se

Namn: Cecilia Sörensson
E-post: cecilia.sorensson@helsingborg.se

Namn: Inger Edforss Fuchs
E-post: inger.edforss-fuchs@helsingborg.se