Varför?

Våra chefer och medarbetare jobbar intensivt med att ge oss Helsingborgare den bästa möjliga vården och omsorgen,  men när stressen och intensiteten på jobbet är hög är det lätt hänt att att vi som människor trillar ner i gamla inkörda hjulspår.

Då är det väldigt värdefullt att få hjälp och stöd från någon som kan komma in med nya ögon, som kan hjälpa oss att kliva ur invanda tankemönster om än bara för en stund.

Vi stöttar upp och hjälper till med att driva en enkel och pålitlig process för kreativ problemlösning så att den som upplever problemet kan fokusera på verksamheten. Vi lyfter in de resurser som krävs för varje tillfälle och ser till att snabba åtgärder sätts i verket.

Vad?

En snabb och riktad insats för att lösa ett konkret problem. Insatsen ser olika ut beroende på problem men målet är att en första lösningsplan ska skapas samma dag som problemet rapporteras till Innovationsakuten. Planen innebär typiskt att vi kallar till en workshop samma vecka med tjänstedesigners, verksamhetsutvecklare och experter från verksamheten.

Under tiden fram till workshopen gör vi omvärldsspaningar och förbereder med material. Workshopen börjar med att snabbt bryta ner problemet för att nå kärnan, sedan tittar gruppen på hur det önskade läget ska se ut. Idéer och lösningsförslag genereras och av dessa väljs de mest lovande ut.

Workshopen ska ska ge förslag på konkreta lösningar som snabbt kan sättas i verket samma vecka.

Hur?

Vi stöttar upp genom det förvaltningsgemensamma innovationskontoret och hjälper till med att på plats driva en enkel och pålitlig process för kreativ problemlösning så att den som upplever problemet kan fokusera på verksamheten. Vi lyfter in de resurser som krävs för varje tillfälle och ser till att snabba åtgärder sätts i verket.

Problemet ska ha en första lösning på kort tid, men eftersom de flesta problem också har djupare underliggande orsaker, läggs det också in i vår innovationsdatabas så vi kan också mata in problemet i en kommande innovationssprint.

  • Organisation

    Vård- och omsorgsförvaltningen

  • Status

    Används

  • Sektor

    Omsorg, Vård

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se