Vad?

Vården har alltid varit innovativ. På fältsjukhuset i Scutari genomförde sjuksköterskan Florence Nightinggale förändringar som uppfattades som revolutionerande. Det var under Krimkriget på 1800-talet. Hennes enkla förbättringar minskade dödligheten snabbt och effektivt. Innan hon kom dog 40 av hundra patienter, men efter hennes förbättringar dog bara två av hundra.

Vi vet att det är de som jobbar i omsorgsverksamheten som sitter på de bästa lösningarna och att alla som vill kan träna upp sin förmåga att tänka mer innovativt. För att göra innovation till en naturlig del av arbetet för alla medarbetare genomför vi innovationssprintar en gång i månaden. Under en innovationssprint samlas vi i team och jobbar under 1,5 dag fram innovativa lösningar på problem som vi möter ute i verksamheterna.

Det handlar om riktiga problem som är viktiga att lösa, och kan vara allt från hur man undviker fallolyckor i hemmet till smarta lösningar för att underlätta god handhygien. Under innovationssprintarna får deltagarna lära sig om enkla verktyg och tillvägagångssätt för att jobba innovativt i en vårdmiljö. Målet är att skapa en organisation där kultur, kunskap och självförtroende kring kreativ problemlösning för att vara bättre rustade att möta framtida utmaningar.

Sprintarna resulterar i idéer och innovativa lösningar, men lika viktigt är att vi tillsammans tränar oss i hur innovation kan ske ute i verksamheterna.

  • Organisation

    Vård- och omsorgsförvaltningen

  • Status

    Används

  • Sektor

    Omsorg, Vård

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se