Varför?

Socialförvaltningen behöver förbättra sin kommunikation, såväl internt som med brukare och brukarorganisationer och i synnerhet kommunikationen om de projekt som vi driver med brukardelaktighet.

Vidare behöver vi en funktion som kan granska verksamheten, en ”critical friend”, som ett stöd i kvalitetsarbetet och i arbetet med brukardelaktighet. Genom att föra fram brukarnas perspektiv och låta verksamheten svara på deras frågor kan vi lyfta frågor som är viktiga för brukarnas tillit såväl som för verksamhetens kvalitet.

Vad?

Invånarreporter är ett projekt där personer med egen erfarenhet av sociala tjänster får skriva om socialt arbete och utvecklingsprojekt ur sitt perspektiv på socialförvaltningens webbplats öppnasoc.se.

Hur?

Invånarreportrarna får uppdrag att bevaka intressanta möten, konferenser, föreläsningar och händelser och skildra dem från sitt perspektiv. De kommer även att rapportera från olika arbetsgrupper och utvecklingsprojekt med brukardelaktighet och med hjälp av intervjuer och bilder förmedla vad som händer, både internt och externt.

De kommer även att få möjlighet att lyfta fram frågor som de själva, eller personer i deras nätverk, vill ta upp eller fråga verksamheterna om.

Resultatet publiceras på öppnasoc.se. Kommunikatören för brukardelaktighet fungerar som redaktör och handledare för invånarreportrarna.

 • Organisation

  Socialförvaltningen

 • Partners

  Invånare

 • Status

  Testas

 • Sektor

  Delaktighet, Kommunikation

Kontakt

Namn: David Bergström
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se