Varför?

Syftet är att inkludera flera grupper och bidra till att flera upplever en känsla av värdighet och meningsfull aktivering.​

​Många som tillhör målgrupper med missbruk och/eller psykisk ohälsa upplever idag ofrivillig ensamhet, trots olika projekt och program som ska motverka det. Involver tror på att en matchning mellan dessa gruppers kompetenser och behov kan vara till hjälp. Det kan resultera i att individer kan ta del av meningsfulla aktiviteter som får dem att känna sig behövda, värdefulla, inkluderade och på så sätt mindre ensamma.​

Vad?

Involver ska matcha individers/gruppers behov med kompetenser som andra individer/grupper besitter och tvärtom.

Hur?

Genom att anordna dialoger mellan brukare, tjänstepersoner och forskare om utmaningen, kommer nya samarbeten att skapas. Alla inblandade får mer kunskap och det kan även ge ökad förståelse för varandras roller. Invånarnas erfarenheter tas tillvara.

Genom att brukare får vara med och samskapa uppfattas myndigheten som en samarbetspartner istället för att enbart ses som makthavare. Detta leder till att verksamhetens ansikte utåt förbättras och blir en aktör i samhället som invånare känner tillit till, men även har förståelse för.​

 • Organisation

  Socialförvaltningen

 • Partners

  Invånare, Involver, Sopact

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Delaktighet, Social innovation, Socialt företagande

Kontakt

Namn: Pernilla Kvist
E-post: pernilla.kvist@helsingborg.se