Varför?

Klarspråk innebär att skriva vårdat, enkelt och begripligt, för att du som invånare ska förstå vad vi kan erbjuda för stöd och vad du själv ska göra.

Vad?

Klarspråksgruppen består av personer med egen erfarenhet av socialförvaltningens tjänster och granskar texter från socialförvaltningen som vänder sig till allmänheten eller enskilda invånare: till exempel på stadens webbplatser, i brev, i mallar för beslut eller i broschyrer.

Hur?

Deltagarna i gruppen arbetar enskilt hemifrån, men har möjlighet att diskutera och samverka om sina uppdrag via nätet. Uppdraget utformas tillsammans med deltagarna och med hänsyn till deras individuella förutsättningar och önskemål. De får timarvode för sina uppdrag.

 • Organisation

  Socialförvaltningen

 • Partners

  Invånare

 • Status

  Används

 • Sektor

  Delaktighet, Social hållbarhet, Social innovation

Kontakt

Namn: David Bergström
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se