Vad?

Du som får vård i hemmet, hur upplever du den? Om du bor på ett LSS-boende, hur funkar det? Vid vilka punkter i mötet med personalen funkar det extra bra, och när funkar det mindre bra? Vi kartlägger upplevelsen tillsammans med dig, och det arbetssättet brukar vi kalla för ”kundresor”. Ett smart sätt att utgå ifrån hur du upplever mötet med kommunen och hur vi kan göra en bättre upplevelse för dig.

Genom att beskriva olika kundresor kan vi bättre förstå och utveckla lösningar för framtidens vård och omsorg.

Livsresan är en slags kundresa för alla inom hemvård, LSS-boenden och vårdboenden där problem, glädjeämnen, behov och begränsningar identifieras och belyses. Livsresan handlar om att förstå vart vi är på väg och vad som efterfrågas i framtiden.

Under det närmaste året kommer vi att möta och samtala med Helsingborgare från alla åldrar och tillsammans skapa en bild av vad vi önskar och tror av framtiden. Det innovationsarbete som vi arbetar med varje dag inom vård och omsorg får sammanhang och det blir lättare att utveckla lösningar som ger verkligt värde och under lång tid.

  • Organisation

    Vård- och omsorgsförvaltningen

  • Status

    Utforskas

  • Sektor

    Omsorg, Social hållbarhet, Vård

Kontakt

Namn: Malin Remmerfors
E-post: malin.remmerfors@helsingborg.se

Namn: Fabian Lundmark Svensson
E-post: fabian.lundmark@helsingborg.se