Varför?

Helsingborg stad och SOS Alarm kommer att dela kartläggning och analyser av olika händelser, detta ger ett bättre åtgärds- och beslutsunderlag. Ett gemensamt material blir bredare och skapar större träffsäkerhet i att kunna förutspå kommande utveckling och tidigt förebygga oönskade händelse. I det första testet kommer vi titta på risken för brand i byggnader och i naturen. Med den informationen vi har kommer vi att kunna förutspå var det finns förhöjd risk för brand vid olika tidpunkter och därmed agera förbyggande.

 

Vad?

SOS Alarm och Helsingborgs stad har inlett ett samarbete för att tillsammans bli bättre på att förebygga, motstå och hantera olika typer av händelser som har en påverkan på samhället och invånaren. Genom att dela lägesbilder och analyser mellan SOS Alarm och Helsingborgs stad kan vi tillsammans stärka samhällets krisberedskap och till större del agera proaktivt.

Hur?

Med detta unika och innovativa samarbete mellan statligt bolag och kommun kan vi på ett nytt sätt agera proaktivt i stadens trygghetsarbete. Genom att dela information och data med varandra kommer vi med större träffsäkerhet kunna identifiera risker och oönskade händelser och agera – innan de sker!

 

  • Organisation

    Stadsledningsförvaltningen

  • Status

    Testas

  • Sektor

    Offentlig miljö, Social innovation

Kontakt

Namn: Elina Bratt
E-post: elina.bratt@helsingborg.se