Varför?

Ett ständigt återkommande problem inom förvaltningen är tiden som måste läggas på att producera och sprida information. Inte minst inom daglig verksamhet, där informationen dessutom måste ut i många olika format.

Det är inte bara kunden som måste veta att en daglig verksamhet stänger tidigare på fredag utan också kanske anhöriga, personliga assistenter och gode män. Några vill helst ha informationen i mail och andra som sms, vissa vill ha texten på svenska och andra på andra språk, för andra är en video eller ljudfil mer lämpligt och i några fall krävs pictogram för att informationen ska kunna gå fram.

Idag hamnar informationen alltför ofta som ett papper längst ner i en väska och når inte fram.

Vad?

Ett webbsida för att snabbt och enkelt sprida information till en grupp individer som har mycket skilda behov.

Logga bara in på webbsidan, välj vilka grupper som ska informeras, skriv en text, spela in en film och välj förklarande bilder. Med en knapptryckning skapas och skickas mail och sms till mottagarna med den form av information som de vill ha och kan förstå. En får sms med en ljudfil, en annan får mail med texten översatt till arabiska.  Man behöver inte fundera kring vem som ska ha mail eller sms – det sköter systemet

Innovationen har jobbats fram av medarbetare under våra innovationssprintar

 

Hur?

En webbsida som kan spela in film och ljud, översätta text och skicka mail/sms. Men också spara meddelandena som har skickats så det går att spåra vad som sagts och kommunicerats. Lösningen kommer att i framtiden hämta information och adresser från våra verksamhetssystem men under utvecklingstiden används en fristående databas.

 

 • Organisation

  Vård- och omsorgsförvaltningen

 • Status

  Testas

 • Sektor

  Omsorg

 • Teknologier

  Automatisering

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se