Varför?

Det pågår sedan ett antal år tillbaka en generell förändring i konsumtionsbeteendet inom upplevelsesektorn. Publiken tenderar bestämma sig allt senare för köp och vill ogärna låsa in sig i stora åtaganden över lång tid. Det pekar i riktningen att affärsmodellen med säsongsabonnemang, och då i synnerhet sådana abonnemangskategorier som innehåller många konserter och som därmed är mer kostsamma, förlorar sin attraktionskraft till förmån för kortare serier och lösbiljettsförsäljning. Flexibilitet är honnörsordet i detta sammanhang. Ett av flera sätt att möta detta förändrade köpmönster är att erbjuda månadsabonnemang motsvarande det som finns för t ex inspelad musik (såsom Spotify), film och serier (såsom Netflix) och tidskrifter (såsom Readly).

Vad?

En helt ny affärsmodell för konsertserier med Helsingborgs Symfoniorkester, där abonnenterna betalar en fast månadsavgift och mot det får obegränsad tillgång till orkesterns konserter.

Hur?

Vi inför det flexibelt uppsägningsbara månadsabonnemanget Not-flex. Denna abonnemangsformer skulle också kunna användas för digitalt tillgängliggjord konsertverksamhet, vilket Inte minst kan visa sig vara en värdefull lösning post-Corona.

 • Organisation

  Helsingborg Arena och Scen AB

 • Partners

  Helsingborgs symfoniorkester

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Digitalisering, Kultur

Kontakt

Namn: Fredrik Österling
E-post: fredrik.osterling@helsingborg.se