Varför?

Visionen är att vi tidigt och smidigt kan stöttar våra invånare med ekonomiska utmaningar så att deras ekonomiska stress växer inte till en krissituation.

Om vi förebygger en krissituation kan individen slippa onödiga ångest och lidande medan samhället slippar kostnad av tjänster för eventuella skuldsanering, psykisk ohälsa, sjukskrivning, m.m.

Vad?

När en medborgare hamnar i en ohållbar överskuldsättning uppstår stora kostnader för samhället. De finansiella kostnaderna är kostnader för försörjning till följd av ett utanförskap, till exempel a-kassa, sjukpenning och ekonomiskt bistånd, dels produktionsförluster på grund av oförmåga att arbeta. Andra kostnader består av välfärdskostnader, till exempel till följd av att den överskuldsatte får psykisk eller somatisk (kroppslig) ohälsa eller utvecklar missbruk.

Hur?

Vi vill utforma olika insatser för att öka samverkan och samordning inom staden för att göra kostnadsbesparingar.

• Integrerat arbetssätt kring ekonomiska frågor och familjerådgivning
• Samordning utifrån flera olika perspektiv och förvaltningar
• Proaktivt och uppsökande arbetssätt för att fånga upp och stödja där det finns en ökad risk för ekonomisk utsatthet
• Se till medborgarens hälsa och välmående för att hjälpa på rätt sätt
Detta arbete görs tillsammans med Finsam, Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen.
 • Organisation

  Stadsledningsförvaltningen

 • Partners

  Arbetsmarknadsförvaltningen, Finsam, Hbg Works, Socialförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Arbete, Digitalisering, Psykisk hälsa, Social hållbarhet

 • Teknologier

  Digital kommunikation

Kontakt

Namn: Linda Lindström
E-post: linda.lindstrom@helsingborg.se

Namn: Jennifer Tong
E-post: jennifer.tong@helsingborg.se