Varför?

Innovation i vård och omsorgsmiljö har en akilleshäl. Det görs alltför sällan av de som kan frågorna bäst. Personalen på våra verksamheter är de som har den djupa kunskapen om behov och skav, det är de som har relationerna till patienter, boende och brukare, det är personalen som har tillgång till vårdutrymmet.

Entreprenörer, studenter och små startups å andra sidan har resurser i form av tid (och ibland pengar), kompetens kring utveckling och entreprenöriellt driv. Men de saknar ofta den djupa kunskapen om och daglig tillgång till vårdens vardag som vårdpersonalen besitter.

Vi jobbar redan aktivt med att ge vårdpersonalen kompetens och resurser att kunna innovativt, genom innovationssprintar och workshops, stödprogram, draknästen och liknande. Vår vårdpersonal får alltså tillfälle att lära sig mer av entreprenören.

Nu vill vi också vända på kuttingen och bjuda in entreprenörer till vården. Vi tror att om entreprenörer, innovatörer och utvecklare kan integreras under en tid i verksamheten kan innovationstakten accelereras beydligt.

Vad?

Ett program för accelererad innovation som drivna vårdutvecklare kan söka till. Under sex månader får man lön och kontor på ett boende, samtidigt som de förbinder sig att jobba två dagar i veckan som assistenter på boendet. Tiden i verksamheten med vårdare och brukare bygger kunskap, insikter och relationer som möjliggör en accelererad innovationstakt.

Hur?

Utlysningen till tre platser på VOFs Program för Accelererad Innovation öppnade i oktober. Programmet löper under 6 månader och innebär för den som blir antagen:

 • Ett kontor på ett vårdboende/LSS-boende
 • Ett enklare makerlab med whiteboard, 3D-printer, lödtång, symaskin och vad mer som kan behövas
 • Tillgång till material från boendet som rullstolar och blodtrycksmanschetter för mätning och tillpassning av prototyper
 • Lön under programmet

Villkoret är att man jobbar två dagar i veckan som assistent på boendet. Tanken är att under de dagarna kommer den som går i programmet att bygga relationer till såväl boende som vårdare och samtidigt få kunskap och skapa insikter kring behoven och skaven. Det är först när man hjälpt till vid ett krångligt lyft som man med hjärtat förstår problemet.

Under ”utvecklingsdagarna” kan entreprenören utveckla enkla prototyper och testa dem samma eftermiddag tillsammans med vårdare och boende som han har en relation till.

Utvecklingscykeln kan kortas med veckor på det sättet och, skulle man kunna säga, accelerera innovation.

 • Organisation

  Vård- och omsorgsförvaltningen

 • Status

  Testas

 • Sektor

  Omsorg, Vård

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se