Varför?

Kvalitetsgranskning av journaler är en tidskrävande men viktig process för att säkerställa att dokumentationen i journalerna håller måttet i förhållande till patientsäkerhet och gällande krav. En RPA-lösning kan inte hjälpa oss granska kvaliteten i innehållet, men kan hjälpa oss identifiera de journaler där dokumentation saknas under vissa givna rubriker och uppmärksamma ansvarig för dokumentationen att journalens innehåll behöver kompletteras.

På så sätt kan vi använda våra mänskliga resurser på ett bättre sätt och kvalitetsgranska fullständiga journaler. Samtidigt hinner vi med robotens hjälp granska en betydligt större mängd journaler utifrån om de är fullständiga eller ej, vilket borde resultera i en högre andel fullständiga journaler och ha ett högt värde utifrån patientsäkerhet och lagkrav.

Vad?

En RPA-lösning som hjälper oss att identifiera de journaler där dokumentation saknas under vissa givna rubriker och uppmärksamma ansvarig för dokumentationen att journalens innehåll behöver kompletteras.

Hur?

Utforskas i ett första skede i förhållande till HSL-journaler och berör ca 3400 journaler. Potential finns för liknande lösning i förhållande till annan dokumentation.

 • Organisation

  Vård- och omsorgsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Omsorg, Vård

 • Teknologier

  Automatisering

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se