Varför?

Under pandemin råder ett generellt besöksförbud för äldreboenden. För många är det slitsamt att inte kunna träffa sina anhöriga. Det gäller såväl de boende som de anhöriga på utsidan. Telefon- och videosamtal kan i många fall mildra saknaden men många upplever en längtan att ses på riktigt.

Vad?

Bokningsbara tält med plexiglas där vi kan få möta våra nära och kära. Tälten är möblerade med bekväma stolar och bord för trevliga möten. Men också en plexiglasskiva som skyddar mot smittspridning.

Hur?

Lösningen är mycket enkel, tältet utrustas med plexiglasskärmar som skydd mot smitta. Tältet ska kunna bokas digitalt på samma sätt som anhöriga kan boka digitala möten med släktingar på boende där en personal finns med som stöd.

Lösningen är godkänd av från Folkhälsomyndigheten.

– Besöksförbudet gäller när man besöker dem inne på boendena, som jag har tolkat det. Så när man vistas utanför är inte regelverket lika tydligt och kan man träffas utan att man riskerar att smitta varandra så har jag svårt att tro att man skulle se att det innebär något brott, säger Anders Tegnell i en intervju i Aftonbladet.

 • Organisation

  Vård- och omsorgsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Omsorg, Vård

 • Teknologier

  Applikation

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se