Varför?

Det finns ett stort intresse för VR-användning i verksamheterna och genom denna förstudie kan vi identifiera vilka behov som finns och hur teknologin kan användas på bästa sätt. Förstudien ska också kartlägga om det finns några risker med VR-användning för personer med funktionsnedsättning, och hur de i så fall kan hanteras.

Vad?

Hur kan VR användas som ett innovativt arbetssätt inom våra LSS-verksamheter? Det ska VR-pedagog Daniel Kemppi ta reda på i en förstudie som i första hand fokuserar på tre verksamheter inom LSS.

Hur?

Några exempel på hur VR kan användas av inom LSS-verksamheterna är:

 • ökad rörelse genom VR-spel
 • smärtreducering
 • avslappningsövningar
 • uppleva miljöer som man kan komma att vistas i framöver

Förstudien är ett första steg i arbetet med att implementera VR i våra verksamheter och kommer att pågå under hösten 2020.

 • Organisation

  Vård- och omsorgsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Omsorg, Vård

 • Teknologier

  VR

Kontakt

Namn: Daniela Cartes Fernández
E-post: daniela.cartesfernandez@helsingborg.se