Varför?

Trygghet är att veta att jag eller min anhöriga får hjälp om något händer. Om vi kan öka tryggheten i hemmet kan fler bo kvar i en miljö som de känner och trivs i under flera år och flytten till ett vårdboende kan vänta.

Ett vanligt sätt att skapa trygghet är att utrusta äldre med trygghetslarm, men larmen räcker inte alltid till. Om olyckan är framme kan ett fall ske på så sätt att man inte kommer åt att larma eller så att man slås medvetslös och inte kan larma av det skälet.  Genom att löpande mäta vattenförbrukningen per lägenhet eller rentav vattenkran och ha ett system som lär sig kan många fördelar uppnås.

 

 

Vad?

Sensorer monteras in i en brukares bostad för att kunna registrera el- och vattenförbrukning. Den data som sedan genereras kan användas för att uppmärksamma avvikande beteende.

Hur?

Ett eventuellt kommande samarbete med Helsingborgshem och Fastighetsförvaltningen där sensorer monteras in i en brukares bostad för att kunna registrera el- och vattenförbrukning. Den data som sedan genereras kan användas för att uppmärksamma avvikande beteende.

Exempel på detta är

 • En ovanligt liten förbrukning av vatten under morgontimmarna, skulle kunna innebära att personen inte kommit upp från sin säng
 • En ovanligt stor vattenförbrukning skulle kunna innebära att personen fallit i sin dusch och inte kan komma upp, varpå vattnet fortsätter spola.

Givetvis krävs det samtycke för att samla in den här typen av data, men den är också förhållandevis “snäll”, då det inte handlar om ren hälsodata (puls, andning, hjärtfrekvens osv).

 • Organisation

  Vård- och omsorgsförvaltningen

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Omsorg, Vård

 • Teknologier

  AI, IoT

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se