Varför?

Vattentillförseln effektiviseras och skapar en mer rationell parkdrift. Detta är ett skalbart projekt i flera meningar. Vi börjar med ett rätt så litet antal givare, och om det faller väl ut placeras ett större antal ut. Dessutom kan projektet skalas upp kvalitativt genom att utforska hur även andra slags näringsämnen (t ex kväve, fosfor och kalium) kan styras av givarna. Med en större uppskalning frigörs också tid till andra delar av parkdriften.

Vad?

Sofiero slottsträdgård förses med vattengivare som med hjälp av sensorer mäter jordens fuktighet och som sänder information om detta till trädgårdspersonalen. Med hjälp av det kan personalen styra vattentillförsel utifrån parkens faktiska behov snarare än på förhand antagna, planerade insatser. Projektet genomförs tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen.

Hur?

Installation av givare och utvecklingsarbete med avseende på möjliga uppskalningar.

 • Organisation

  Helsingborg Arena och Scen AB

 • Partners

  Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Status

  Testas

 • Sektor

  Kultur, Miljö

 • Teknologier

  IoT

Kontakt

Namn: Mikael Löfving
E-post: mikael.lofving@helsingborg.se